Basiscursus

De basiscursus is geschikt voor alle honden ouder dan 12 weken. Of het nu jonge honden, oude honden of herplaatste honden zijn, dat maakt bij Akela geen verschil. Alle honden, ongeacht hun leeftijd blijven leren. Op de leeftijd van 12 weken hebben de meeste honden, mede door de vaccinaties, voldoende weerstand om veilig bij elkaar te zijn.

De groepjes bestaan uit twee cursist-hond combinaties en worden begeleid door één instructeur.

De basiscursus bestaat uit 9 praktijklessen.

In de basiscursus leer je alles over de hondentaal en hoe je daar zelf op een goede manier mee om kunt gaan. Honden communiceren constant met ons en met elkaar, wat is er dan mooier om echt te gaan begrijpen wat hij nou eigenlijk zegt?

Wat heel belangrijk is tijdens onze lessen is rust, voor zowel de cursisten als de honden. Dit betekent niet dat we niet veel doen, integendeel. Rust is belangrijk om de honden de gelegenheid te geven om te leren op zichzelf en hun eigenaar te gaan vertrouwen. Iets nieuws leren gaat beter wanneer er weinig afleiding is.

  • Als een rode draad komt iedere les het wandelen-zonder-trekken aan bod. Samen op pad kunnen met je hond, waar je ook naar toe gaat, is erg leuk en schept een band. Maar wanneer een hond erg trekt genieten zowel de eigenaar als de hond er niet van. Het levert dan vooral veel ergernis op.
  • De honden krijgen alle tijd om zelf te leren durven. Durven onderzoeken van nieuwe voorwerpen, durven lopen of staan op een andere ondergrond, durven zeggen dat hij ergens graag wel of niet naartoe gaat. Eigenaren leren hoe ze hier mee om kunnen gaan.
  • Cursisten leren grenzen aan te geven. Bijvoorbeeld tijdens het wandelen. Het einde van de riem is bijvoorbeeld een grens. Je leert dan hoe jij kunt aangeven waar jullie naartoe gaan tijdens een wandeling, zonder dat je je hond mee hoeft te trekken.
  • Zoekwerk komt vaak terug in onze lessen. Door zoekwerk worden er meer en nieuwe verbindingen gemaakt in de hersenen van je hond, waardoor het leervermogen toe kan nemen. Zoeken geeft de hond ook rust en ontspanning.
  • Commando’s komen tijdens de basiscursus niet of nauwelijks aan bod. We gaan leren de hond dingen duidelijk te maken door gebruik te maken van zijn natuurlijke taal. Hierdoor ontstaat een samenwerking die gebaseerd is op wederzijds begrip en respect.

Prijs € 195,-.

We maken gebruik van een 3 meter riem en een y-tuigje of h-tuigje.

Je moet minimaal 16 jaar zijn om zelfstandig deel te nemen aan de basiscursus. Maar het wordt zeer op prijs gesteld als gezinsleden samen deelnemen.

Reageren is niet mogelijk